Κείμενα & Σημειώσεις

Χαμπίδης, Θ. – Ο ρόλος του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η οπτική των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βουλή των Ελλήνων – Η γελοιογραφία στην Ευρώπη των 27

Αναστασία Γ. Στάμου, Περικλής Πολίτης, Αργύρης Αρχάκης – Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα

Κουτσούμπα, Μ. – Η οργάνωση της έρευνας

Τουρτούρας, Χ. – Κριτική προσέγγιση μιας απατηλής κοινωνικής κατασκευής

Τουρτούρας, Χ. – Η πολιτική οικονομία της αλλοτρίωσης. Το παράδειγμα της χειραγωγημένης εκπαίδευσης ως μέσου χειραγώγησης

Λιάμπας, Τ. & Τουρτούτρας, Χ. – Ταξική διαφοροποίηση και κοινωνική αναπαραγωγή στο Ενιαίο Λύκειο

 Τουρτούρας Χ. – Παιδαγωγικός προβληματισμός και αντίσταση σε εκπαιδευτικές πολιτικές αντιπαιδαγωγικού προσανατολισμού

Directorate – General For Internal Policies – The Policy of Gender Equality in Greece

Visual Rhetoric/Visual Literacy: Writing About Film

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ: ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Από το λεξικό στο PRAXICON: Σημασιολογικές σχέσεις Λόγου-Κίνησης και Εικόνας

Daniel Chandler – Σημειωτική για αρχαρίους

Kalevi Kull / Timo Maran – Journals of Semiotics in the world

Γ. Μεταξιώτης – Media Education

Νίκος Ζάικος – Η δίκη του Τόκυο

Νίκος Ζάικος – Η δίκη της Νυρεμβέργης

Νίκος Ζάικος – Η απελευθέρωση του Παρισιού

Νίκος Ζάικος – Η εξέγερση στο γκέτο της Βαρσοβίας

Greek Jews in sport: The contribution of Thessaloniki – An Exhibition by the Jewish Museum of Thessaloniki, 2011

Semiotics as a tool box – with focus on A.J. Greimas’s narrative semiotics

Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου, Η “γυναικεία” γλώσσα & η γλώσσα των γυναικών

Kώστας Δ. Ντίνας, Πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία και Γλωσσική Διδασκαλία

Kώστας Δ. Ντίνας, Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Taylor and Francis Journals, Feminist Economics

Clare O’Farrell, Michel-foucault.com – Key Concepts

Δ. Μαυροσκούφης, Ενδεικτική βιβλιογραφία για τα μαθήματα μεθοδολογίας και διδακτικής της ιστορίας

Ε. Γρίβα-Α. Στάμου, Συνοπτική παρουσίαση των απόψεων του Fairclough έτσι όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο του Language and Power

Ε. Γρίβα-Α.Στάμου, Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough

Ε. Γρίβα-Α. Στάμου, Σχέδιο μαθήματος, Κριτική Αναλυση Λόγου

Α. Στάμου, Η γλώσσα των Περιβαλλοντικών κειμένων: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ι. Βαμβακίδου, Representations of Heroins in Children’s drawings

Γ. Πασχαλίδης, Σημειωτική της Εικόνας

Ν. Φωτόπουλος, Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Ν. Φωτόπουλος, APA Styles

Α. Λαγόπουλος-Κ. Μπόκλουντ, θεωρία Σημειωτικής στο πλαίσιο των Πολιτισμικών Σπουδών και τη Πολιτικής Οικονομίας

Α. Λαγόπουλος-Κ. Μπόκλουντ, Problems in materialism and culture

Α. Χρονοπούλου,Κοινωνιολογία των ΜΜΕ

Extras

Online Plagiarism Checker

Gender Studies

Publications of Conference proceedings-Childrens Identity & Citizenship in Europe

http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html

“Διάλογος πολιτισμών και αντιλήψεων” Γιώργος Κόκκινος, Νέα Παιδεία, τεύχος 129

‘Social and Ideological Stereotypes in children’s toy advertisements in greek television’, Maria Keramyda

‘ Η γυναικεία γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών’, Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου

‘Feminist Critical Discourse Analysis and children’s fantasy fiction- modelling a new approach’, Sanna Lehtonen

‘Translation as translating as culture’, Peeter Torop

‘Cultural Studies, Critical Theory and Critical Discourse Analysis: Histories, Remembering and Futures’, Terry Threadgold

‘Critical Discourse Analysis: History, ideology, methodology’,Robert de Beaugrande

‘Analyzing Qualitative Interview Data: The Discourse Analytic Method’,Sanna Talja

‘Using Halliday’s Functional Grammar to Examine Early Years Worded Mathematics Texts’, Keiran Abel & Beryl Exley

‘Analyzing discourse: A Manual of Basic Concepts’, Robert A. Dooley & Stephen H. Levinsohn

‘Discourse, Knowledge, Materiality, History : Foucault and discourse analysis’, Derek Hook

‘Episodes as units of Discourse Analysis’, Teun A. van Dijk

‘Critical Discourse Analysis’, Teun A. Van Dijk

Principles of Critical Discourse Analysis’, Teun A. Van Dijk

‘Conversational discourse analysis: appropriate and useful sample sizes’,Larry Boles&Todd Bombard

‘Critical discourse Analysis as an Analytical Resource for Cultural Studies: Exploring the discursive construction of subject positions in British Men’s Magazines’ Problem Pages’, Eduardo de Gregorio Godeo

‘Utopian Signs, YouTube as a political arena’, Massimo Leone

‘Distopian Signs, Global advertising and its discontents’, Massimo Leone

‘Conversation Analysis vs Discourse Analysis’, Sindy Kermera & Melanie Muller

‘From Signs to the World: How we construct reality’, Eliza Kitis

‘Fashion Theory between sociosemiotics and Cultural studies’, Patrizia Calefato

‘Indexicality in Literary Semiosis’, Harri Veino

‘Contrastive Pragmatics:Sociosemiotics and Linguistics of everyday Behaniour’, Guido Ipsen

‘The Outsider: Cultural Models that Influence Contemporary Cinema’, Antonio Santangelo