Εργαστήρι Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών

logo_migration_studies

 

 

 

 

 

 

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα αντικείμενα:

  • Κοινωνικές Σπουδές
  • Μεταναστευτικές Σπουδές
  • Σπουδές Φύλου
  • Εκπαίδευση και Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες

Προάγει την έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην Μετανάστευση, το Φύλο και την Εκπαίδευση. Συνδέει την έρευνα και την εκπαίδευση με επίκαιρα θέματα και πολιτικές που επηρεάζουν τον σχεδιασμό δράσεων προς την κατεύθυνση υψίστης σημασίας και προτεραιότητας κοινωνικών θεμάτων. Συνεργάζεται με αντίστοιχα εργαστήρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς ώστε να υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα στο χώρο των Μεταναστευτικών Σπουδών και των Σπουδών Φύλου σε σχέση με ζητήματα δημογραφικά, ανθρωπολογικά, οικονομικά, πολιτικά, διεθνούς δικαίου κά. Ανάμεσα στους στόχους του είναι και η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την εσωτερική και διεθνή μετανάστευση αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τύπων μετανάστευσης και κινητικότητας.

Συντονίστρια: Δόμνα Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΤΝ – ΠΔΜ

Δείτε εδώ την αφίσα του Σεμιναρίου Εργασίας με τίτλο: Ενδο-Ευρωπαική νεανική κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: διεπιστημονικές προσεγγίσεις