Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Saragatsis, V. & Vamvakidou, I. (2017). The Bouzouki’s Signifiers and Significance Through the Zeibekiko Dance Song: “Evdokia’s Zeibekiko”

Michailidis,I.,Papoutzis,L.,Kyridis,A.,Tseneklidis,P.,(2011).Visual identities and football symbols. European football logotypes and their internal political and social meaning as creators of collective identities

Vamvakidou,I.,Golia,P.,Mpelias,T.,(2011).Local, European or globalocal identities : the case of Velventos in Western Macedonia (1985-2010)

Vamvakidou,I.,Sotiropoulou,E.,Pismisi,E.,(2011).Educating Active Citizenship: the case of adolescents in the Greek Parliament (1995-2010)

Boubougiatzi,E.,Vamvakidou,I.,Kyridis,A.,(2011).Greeks’ identities in Smyrna,19th-20th century: Local abd global parameters

Eleytheriou,P.,Vamvakidou,I.,(2011).Art crafts and different cultures in Greek Thrace: the case of Pomaks

Sotiropoulou,E.,Kyridis,A.,Vamvakidou,I.,(2011).Meanings and significations of financial crisis: Students discourse in Greek “Youth Parliament”

Papoutzis,L.,Michailidis,I.,Kyridis,A.,Fotopoulos,N.,(2011).Football “fanship” and identities: Football fans and their slogans as creators of political and transculturalism identities.The case of Aris FC Thessaloniki.

Kyridis A., Michailidis I., Papoutzis L., Vamvakidou I., Tziamtzi C.,(2011).Economic crisis, visual literacy and citizenship: Six cartoonists “targeting” the economic crisis

Παπουτζής,Λ.,Μιχαηλίδης,Η.,(2011).Εικόνες και αναπαραστάσεις της καθημερινής ζωής : Διαφημίσεις για προφυλακτικά.

Fahantidis,N.,ACHAStudents Find out about Historical Events through Secondary Visual Sources Using New Technologies Modern Greek History of the 19th Century

Stavrianos, G., Golia, P., Vamvakidou, I., Kyridis, A., Zagos, Ch. (2007). The Internal Meaning of the Adverse Notional Conceptions About the West and East in Greek Society and Culture and the Adherence to Specific Cultural and National Stereotypes, The International Journal of The Humanities.

Golia, P., Vamvakidou, I., Traianou, E. (2009). History and Semiotics: Children Are Drawing “Homeland”, The International Journal of Learning.

Tsioumis, K., Vamvakidou, I., Golia, P., Stavrianos, G. (2006). Meaning of the Terms Culture and Civilization in the Greek Newspapers “Macedonia” and “Thessaloniki”, The International Journal of the Humanities.

Tsioumis, K., Kyridis, A., Vamvakidou, I., Golia, P. (2006). Greek Students in the University of West Macedonia Describe Minorities, The International Journal of Diversity.

Stamou, A.G., Alevriadou, A., Eleftheriou, P., Vamvakidou, I. (2008). Constructing an Identity of Able-bodiedness: Discourses of Disability by Primary School Children, Reflecting on Identities: Research, Practice & Innovation, Proceedings of the 10th Conference of CiCe.

Βαμβακίδου, Ι. & Γκόλια, Π. (2009). Οι αναπαραστάσεις της γυναίκας στην εικονογράφηση: Σχολικά Εγχειρίδια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου, Σύγχρονη Εκπαίδευση.

Zagkos, Ch., Kyridis, A., Vamvakidou, I., Fotopoulos, N. (2009). The Banknote as a Figure of Nationhood in the Balkan Countries, Applied Semiotics.