ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

International Association for Semiotic Studies

http://www.iass-ais.org/

Hellenic Semiotics Society – Ελληνική Σημειωτική Εταιρία

http://hellenic-semiotics.gr/

 International Association for Visual Semiotics

http://www.aisv2012.org/index.html

Italian Association for Semiotic Studies

http://www.associazionesemiotica.it/dati/dati_v_d.php?recordID=6

Association Française de Sémiotique

http://afssemio.free.fr

Nordic Association for Semiotic Studies, NASS.

http://nordicsemiotics.org/

Romanian Association of Semiotics

http://roass.blogspot.com/

Semiotic Society of America

http://semioticsocietyofamerica.org/

Asociacion Venezolana de Semiotica

http://www.avs.com.ve/

Asociacion Mexicana de Semiotica

http://amesve.org/

Asociacion Española de Semiotica

http://www.semioticaes.es/

Asociación Chilena de Semiótica

http://www.semiotica.cl/

Asociacion Argentina de Semiotica

http://www.aasemiotica.com.ar/

New Bulgarian University-Southeast European Center for Semiotic Studies

http://www.sociosemiotics.net/

University of Tartu-Department of Semiotics

http://www.ut.ee/SOSE/studies/master.html

SEMKNOW – International PhD programme in semiotics offered jointly by universities in Finland, Bulgaria, Estonia and Italy 

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Centre_for_Research_Education/The_European_Mind/SEMKNOW_PhD_programme.iw3

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου –Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών – Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας

http://svclab.com/home/

LiSav – Laboratorio Internationale di Semiotica a Venezia

http://www2.iuav.it/lisav/

Université de Limoges – Centre de Recherches Sémiotiques

http://www2.flsh.unilim.fr/recherche/spip.php?rubrique24

International Semiotics Institute (ISI) at Imatra

http://www.isisemiotics.fi

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro Internazionale di Studi Interculturali di Semiotica e Morfologia

http://semiotica.uniurb.it

University of Aarhus –Center for semiotics

http://www.hum.au.dk/semiotics/

University of Lund – Center for Cognitive Semiotics

http://project.sol.lu.se/en/ccs/

Punctum. International Journal of Semiotics

http://punctum.gr/

Semiotica

http://www.degruyter.com/view/j/semi

Sign System Studies

http://www.ut.ee/SOSE/sss/index.htm

Signs –Ιnternational  journal of Semiotics

http://vip.iva.dk/sis/index.php?journal=signs

The Public Journal of Semiotics

http://semiotics.ca

SIGNATA

http://www.signata.ulg.ac.be/anglais.html

Social Semiotics

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=csos&page=instructions&

S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy, and Development)

http://www.library.utoronto.ca/see/pages/SEED_Journal.html

PROTÉE-Revue de Sémiotique 

http://www.uqac.ca/protee/pages/p_editoriale.html

International Journal of Signs and Semiotic Systems (IJSSS)

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/ijsss/index.html

The American Journal of Semiotics 

http://secure.pdcnet.org/ajs

Journal of Cognitive Semiotics

http://www.cognitivesemiotics.com/

Chinese Semiotic Studies

http://css.njnu.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=877

International Journal of Marketing Semiotics

http://ijmarketingsemiotics.com/editorial-team-2/

Rivista dell’ Associazione Italiana Studi Semiotici

http://www.ec-aiss.it/index.php

Vision – Revue officielle de l’Association canadienne de sémiotique

http://www.visio.hst.ulaval.ca/

Signa – Revista de la Asociación Española de Semiótica 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349

Recherches sémiotiques

http://www.synergiescanada.org/journals/erudit/rssi136/rssi3913

Semiotix- A global Information Bulletin

http://semioticon.com/semiotix/

Semiotics of Law

http://semioticsoflaw.com/site/home.php?PHPSESSID=dbf412cbee5895141fa00fd2c3cff25f

Εκδόσεις Επέκεινα – Epekeina Editions

http://www.epekeina-editions.gr/home/

Cygne Noir

http://revuecygnenoir.org/

Academy of Cultural Heritages – Academia des Heritages Culturels – Ακαδημία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς – Kulttuuriperintojen Akatemia

http://www.culturalacademy.fi/

Ἁλιάκμονος ροῦς – Εταιρία Δυτικομακεδονικών Μελετών

Το περιοδικό – Ἁλιάκμονος ροῦς

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο – Kaleidoscope Publication

www.kaleidoscope.gr