1ο Βραβείο Πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), απένειμε στις κ. Ι. Βαμβακίδου και Τ. Αλτίνη,

το Πρώτο Βραβείο Πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας, για την επιστημονική εργασία με τίτλο:

Μαθητές ζωγραφίζουν τις εκλογές: Οπτικός και πολιτειακός γραμματισμός

με την οποία συμμετείχαν στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα:

“Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης

το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 27 έως 29 Απριλίου 2018.