Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού Α.Π.Θ

Η διδάκτορας του κρατικού πανεπιστημίου Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας, Τατιάνα Τριανταφυλλίδου, εκλέχτηκε στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας για την στελέχωση της Επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου επικύρωσε στην τελευταία της συνεδρίαση την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής της Φιλοσοφικής Σχολής και η επιλογή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η κ. Τριανταφυλλίδου έχει πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).

Οι βασικοί στόχοι της Επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού είναι η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δεσμών της Ελλάδας με τη Ρωσία, η ανάπτυξη διδακτικού και ερευνητικού έργου, με σκοπό τη μελέτη και διδασκαλία της ρωσικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία και η συστηματική ανάπτυξη ενός πυρήνα ρωσικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη.

Η έδρα θα λειτουργήσει με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδης».

Αναδημοσίευση από: Εφημερίδα Μακεδονία