Το ΝΟΗΣΙΣ υποψήφιο για το βραβείο Luigi Micheletti

NOESIS_10

Το ΝΟΗΣΙΣ κατατάχτηκε στη λίστα με τους τελικούς 16 υποψηφίους ανάμεσα σε 524 Ευρωπαϊκά Μουσεία και Τεχνολογικά Κέντρα για να λάβει το βραβείο LUIGI MICHELETTI από την  Ευρωπαϊκή Εταιρία Μουσείων και το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μουσείων και Τεχνολογικών Κέντρων.

Αναμφισβήτητα για τις δυνατότητες, την αντοχή και τις δυνάμεις του ΝΟΗΣΙΣ αποτελεί ύψιστη διάκριση και τιμή η επιλογή του στην τελική λίστα.

Η αξιολόγηση έγινε στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2016 από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μουσείων σε χρονική στιγμή που το ΝΟΗΣΙΣ προσπαθούσε και προσπαθεί ακόμη να επουλώσει τα τραύματά του από την παρελθούσα κατάσταση και γι αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και πρέπει να θεωρηθεί ως σημαντική επιτυχία που δείχνει το δρόμο για το μέλλον και ανεβάζει τον πήχη και το επίπεδο ευθύνης που νοιώθουν τα μέλη που συμμετέχουν στη Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αποδείξει και με μεγάλο προσωπικό κόστος ότι φροντίζουν για την τύχη και το μέλλον του φορέα.