Πρόγραμμα Εξειδίκευσης: Experiential Training in the field of Cultural Tourism: The case of Northern Greece

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Club Serres for UNESCO και Educational Innovation Association με τίτλο:

Experiential Training in the field of Cultural Tourism: The case of Northern Greece

Δείτε εδώ το φυλλάδιο πληροφοριών