1ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 1ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 24-30 Ιουλίου 2017 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μιο Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή Πάου, Πήλιο. Οι εκπαιδευόμενοι/ ες αναμένεται να κατακτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις ως προς:

α) τις βασικές αρχές της συμμετοχικής και συνεργατικής μεθοδολογίας όπως και με τις δυνατότητες εφαρμογής της στην κοινωνική έρευνα,

β) την κατανόηση του τρόπου που η συμμετοχική έρευνα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής μέσα από την ενδυνάμωση, την ισότιμη συμμετοχή και την ανοιχτότητα των διαφορετικών θέσεων,

γ) τη μεθοδολογία της εθνογραφίας με έμφαση τη φεμινιστική, την ψυχιατρική και την οπτική,

δ) τη χρήση της φωτογραφίας ως συμπληρωματική τεχνική για την τεκμηρίωση αλλά και την συγκέντρωση εμπειρικού υλικού,

ε) τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης,

στ) την σχέση του κινηματογράφου με την κοινωνική καταγραφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Πειραματικό Θερινό Σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει 

                                   και θα λήξει στις 30/06/2017

Για περισσότερες πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017

Για πρώτη φορά περιλαμβάνεται η φεμινιστική εθνογραφία σε εργαστήριο κοινωνιολογικού τμήματος, γεγονός σημαντικό από επιστημονική, φεμινιστική σκοπιά.

Το μάθημα θα διδαχθεί από την κα Μαρία Γκασούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου στο

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ),
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου