Βιωματικό Σεμινάριο Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Βιωματικό Σεμινάριο Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Παρασκευή 28 Απριλίου “Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (Σ.Κ.Π) είναι αρκετά συχνό στη σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, τα περιστατικά αναφορών και καταγγελιών από παιδιά όσο και από άλλους γνώστες των περιστατικών φαίνεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική έκταση του προβλήματος. Η Σ.Κ.Π μπορεί να έχει σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες στη ζωή των παιδιών. Θρυμματίζει τις πεποιθήσεις μας για το δικαίωμα στην ασφάλεια, τη φροντίδα και την αγάπη που πρέπει να προσδοκούν τα παιδιά από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Το προσωπικό των σχολείων, εξαιτίας της καθημερινής επαφής με τα παιδιά, έχει μεγάλες δυνατότητες να επισημαίνει τα μηνύματα που εκπέμπει και να μπορέσει να βοηθήσει αποφασιστικά. Απαραίτητες προϋποθέσεις, όμως, είναι τόσο η ανάλογη γνώση και ευαισθητοποίηση για τον τρόπο που εκφράζονται τέτοιους είδους βιώματα όσο και η ύπαρξη εμπιστοσύνης μαζί με τα παιδιά. Σκοπός του βιωματικού σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της Σ.Κ.Π. Ειδικότερα, στο α΄ μέρος του εργαστηρίου θα αναφερθούμε λεπτομερώς στον ορισμό, στα χαρακτηριστκά, στα επιδημιολογικά στοιχεία και στους παράγοντες αιτιολογίας της Σ.Κ.Π. Επίσης, στο α΄ μέρος του εργαστηρίου θα συζητηθούν το ψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ του υπαίτιου κακοποίησης, οι ενδείξεις Σ.Κ.Π. σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα του παιδιού και οι συνέπειες της στη ζωή του. Για πραγματοποίηση των στόχων του α΄ μέρους του βιωματικού σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί οπτικό-ακουστικό υλικό όπως σενάρια σε μικρές ομάδες, συζήτηση στην ολομέλεια και βιντεάκια. Προχωρώντας, στο β΄ μέρος του βιωματικού σεμιναρίου θα αναφερθούν ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση Σ.Κ.Π. και στην οριοθέτηση της έκφρασης σεξουαλικής ταυτότητας των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί ενδεικτικό προληπτικό πρόγραμμα για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μαθητών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας σε θέματα σεξουαλικότητας και κακοποίησης. Για πραγματοποίηση των στόχων του β΄ μέρους του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθεί οπτικό-ακουστικό υλικό όπως αποσπάσματα από ταινίες και παραμυθάκια γύρω από την Σ.Κ.Π.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα (σταθμός μετρό Ακρόπολη)

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-20:00

Επιμορφωτής: Ανδρέας Δημητρίου, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Δίδακτρα: 20€, Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας: 15€

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Παρέχονται:

  • Βιβλιογραφία
  • Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
  • Φάκελος
  • Βεβαίωση