Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17

logo_final-05Η κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική & Επικοινωνία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής

ανακοινώνει το πρόγραμμα μαθημάτων για το Α’ εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2016-17. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.