Ανακοίνωση: Προκήρυξη ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” – Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία / Cultural Studies: Semiotics and
  Communication  (σαράντα πέντε θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και
  αγγλική γλώσσα (http://semiotics.nured.uowm.gr)
 2. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις) τα μαθήματα θα γίνονται
  αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (http://epistimesagogis.nured.uowm.gr )
 3. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education, τα μαθήματα θα
  γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://www.nured.uowm.gr/bilingualspecialeducation)
  Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακαδ. έτος 2016-2017 και δεν θα δεχθεί
  εισακτέους.

Δείτε εδώ την προκήρυξη