ΜΕΛΕΤH ΤΟΥ Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδεσμος με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα.

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Λ. Συγγρού 136, 176-71 Αθήνα,
τηλ. 2109201516,φαξ. 2109201517
www.genderstudies-panteion.gr

www.facebook.com/genderpanteion

Centre for Gender Studies
Panteion University
School of Political Sciences
136, Syggrou ave., GR-17671 Athens
tel.+30-210-9201516, fax +30-210-9201517
www.genderstudies-panteion.gr
www.facebook.com/genderpanteion