Ανακοίνωση: Επιτυχόντες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ.

Την Τετάρτη 6-11-2013 (15.00 μ.μ.) θα γίνει η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των επιτυχόντων από την Πρόεδρο του Τμήματος και το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φλώρινα. Από σήμερα ως την Τετάρτη 6-11-2013 μπορείτε να προσέρχεστε στη Γραμματεία για να καταθέσετε όσα δικαιολογητικά δεν καταθέσατε εξ αρχής και για να κάνετε την εγγραφή σας (όσοι απαλλαγήκατε από την εξέταση της ξένης γλώσσας και δεν αποστείλατε μετάφραση του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, παρακαλούμε να μας φέρετε το αυθεντικό πτυχίο για έλεγχο γνησιότητας).

Το πρόγραμμα μαθημάτων για την κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές δομές και Πρακτικές έχει ανακοινωθεί και μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στη Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής, υπόγειο, αιθ. Α.