Ανακοίνωση: Επιτυχόντες στην εξέταση της ξένης γλώσσας – Αίθουσα και ώρες εξέτασης στο γνωστικό αντικείμενο

Μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες της ξένης γλώσσας εδώ.

Η εξέταση του γνωστικού αντικειμένου για όλες τις κατευθύνσεις θα πραγματοποιηθεί

στις 10-10-2013 (16.00-19.00) στο μεγάλο αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής.