Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – Ημερομηνίες

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στην κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές δομές και Πρακτικές

του ΠΜΣ του Τμήματος Νηπιαγωγών θα διεξαχθούν ως εξής:

Τρίτη 8 Οκτωβρίου: Αγγλικά 16:00- 19:00
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου:  Μάθημα κατεύθυνσης 16:00- 19:00
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου:  Συνέντευξη